Bitch 2012

Datum: 30 Juni 2012
Tid: 22:00 - 03:00
Pris: 180 kr
Plats: H62, Hornsgatan 62, Stockholm

<font size=3><b>Är du redo för Bitch 2012?!</b></font>

Nu är den efterlängtade sommaren här och vi varvar ner från den episka apokalypsen med en natt på playan. Fetishisterna skapar denna natt en perverterad fristad där vi går klädda så som vi önskar att vi kunde göra på stranden. Tighta, blanka bikinis och badbyxor i fetishmaterial skymtas tillsammans med varm, solbränd hud men man kan även se en och annan klädd i heltäckande dräkt och dykarmask. Vi lutar oss tillbaka på solstolen, smuttar på paraplydrinken och njuter av gemenskapen. De rastlösa ängnar sig åt olika typer av fysiska ativiteter, antingen horisontellt eller upphängda, och dansgolvet osar lika hett som solen i zenit. Fetishisterna tar allt som oftast med sig sina husdjur, gimps eller slavar, men ombedes att hålla dessa kopplade eller väldresserade. Så starta det där nya träningsprogrammet, rota fram snorkeln, vaxa det som vaxas behövs och gör er redo för Bitch 2012!

<b>Dresscode:</b>
Denna fest gäller ordinarie dresscode, det vill säga den som finns här på vår hemsida. Det är fetish-material som gäller men vi uppmuntrar våra gäster att inspireras av och bidra till temat.
Du kommer alltså inte in med vanlig bikini, eller badshorts. Fetishisterna delar inte strand med nudisterna, så observera att du inte kommer in helt naken. Bar överkropp går bra, men könen hålls täckta. Som vanligt så går det utmärkt att skicka en bild till dresscode@dekadance.se för att få din outfit godkänd på förhand.

Biljetter kan köpas här på hemsidan och ett begränsat antal biljetter kommer även släppas senare i butik.


<b><i>In English:</i></b>

<font size=3><b>Are you ready for Bitch 2012?!</b></font>

<b>Date: 30th of June 2012</b>
<b>Time: 22 - 03, door open between 22 - 24</b>
<b>Place: H62</b>
<b>Price: 180 kr</b>

The summer is finally here and we wind down after the epic apocalypse by spending a night together at the playa. This night the fetishists will create a sanctuary where we can be dressed as we wish we could at a regular beach. Tight, shiny bikinis and swimming shorts are glimpsed amidst sun tanned skin while others are seen dressed all over in shiny protective suits and diving masks. We recline on our sun loungers, sip our umbrella drinks and enjoy the companionship of others. The restless will engage in physical activity, either horizontally or suspended and the dance floor is hotter than the sun in its zenith. The fetishists regularly bring their pets, gimps or slaves to the beach but are asked to keep these on a leash or very well trained. So start that new training routine, find your snorkel, wax whatever needs waxing and get ready for Bitch 2012!

<b>Dresscode:</b>
This night the regular dresscode is implemented, i.e. the dresscode that can be found here at our website. Fetish materials is the deal but we encourage our guests to be inspired by, and contribute to, the theme.
Observe that you will not be allowed entrance wearing a regular bikini or swimming shorts. The fetishists do not share a beach with the nudists, so you will not be allowed entrance completely naked. A bare upper body is fine, but your sex is to be covered. As usual its perfectly fine to send an email with a picture to dresscode@dekadance.se and we can approve your outfit beforehand. Just remember to print our approval and show it at the door.

Tickets can be bought here at our website, and a small amount of tickets will shortly be sold in store at C.U.M Cubwear and Eve Collection. Check their websites for the address.